İKÜ'de Girişimcilik Eğitimi

İKÜ’de Girişimcilik Eğitimi

Gelişen ve Değişen Dünya politikasında değişim – dönüşüm yaratmanın önemli bir bileşeni olduğu kabul gören Girişimcilik, İKÜ de yerini aldı. Eğitimli, donanımlı, yenilikçi, neyi, nasıl ve ne zaman yapması gerektiğini bilen, erişebileceği kaynakların ve hepsinden önemlisi girişimci yeteneklerinin farkında olan girişimciler yetiştirmeyi amaçlayan İKÜ Girişimcilik bölümü mezunları ülkemiz ekonomisinin önemli aktörlerinden birisi olacaktır.  

Nasıl Bir Eğitim Süreci

İKÜ Girişimcilik Bölümü sunduğu öğretim içeriğiyle; önlerine çıkan fırsatları fark eden, doğru analiz edip pazarlanabilir, kalıcı ekonomik ürün ve hizmetlere dönüştürüp istihdam yaratabilmeleri için gerekli eğitim ve donanımın sunulması amaçlanmaktadır. Bu süreçte girişimci özellikleri konusunda farkındalık kazanacak olan öğrencilerimize, bu özellikleri kazanma ve/veya geliştirme fırsat ve olanakları sunmak yanında, girişimci duruş, tutumlar ve beceri setinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bölümümüz, İşletme, iktisat, pazarlama ve satış teknikleri, bilişim ve iletişim teknolojilerinin finans ve ticaretle entegrasyonu, inovasyon, digital yönetim gibi birden fazla alanda yetkinlik kazandırmayı hedefleyen bir eğitim modeline sahiptir. Eğitim dili Türkçe olup, Öğrencilerimiz Fakültemizin geniş Erasmus ağından faydalanabilir, bütün bölümlerele ÇAP ve Yandal yapabilirler. Ayrıca Lisans öğrenimleri boyunca seçebilecekleri Çince, Rusça, Almanca, mesleki İngilizce dersleri ile Dil donanımlarını güçlendireceklerdir. Fakültemizin geniş sanayi işbirliği ağı ile öğrencilerimiz iş dünyası ile iç-içe bir eğitim şansını elde edeceklerdir.